Pastele

Pastel to praktycznie sztabka pigmentu. Znane były już  w epoce Renesansu ale dopiero w XIX w. rozpoczęto  produkcję pasteli z użyciem pigmentów syntetycznych. Występują pastele o różnej twardości; pastele suche Renesans zaliczane są do miękkich (w których ilość spoiwa zredukowana jest do minimum) i mogą być także rozpuszczane  w wodzie, podczas gdy pastele olejne mające jako spoiwo olej, mogą być rozpuszczane terpentyną.